Zelení a Piráti JihlavaIng. arch. Barbora Brossová Zemanová

31 let
Architekt
Popice
členka Strany zelených
navrhující strana: SZIng. arch. Barbora Zemanová Brossová

Absolventka Fakulty Architektury, ČVUT

Zaměstnání

2004 – 2005 Magistrát města Jihlava, odbor rozvoje města, útvar hlavního architekta.

od r. 2008 architektka společnosti FUTURAplanning, zabývající se projekty v oblasti územního plánování a urbanismu.

Zájmy

Sport, kultura, architektura, turistika

Motto

Ideou mé práce je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoine de Saint-Exupéry

Cíl

Chtěla bych se podílet na koncepčním a vyváženém rozvoji města a kraje, ve kterém žiji.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.