Zelení a Piráti JihlavaMgr. Silvie Čermáková

38 let
Muzejní pedagog Muzeum Vysočiny Jihlava
Jihlava
Bez politické příslušnosti
navrhující strana: SZSilvie Čermáková

(*5. 7. 1976 v Jihlavě), pochází z nedaleké Třeště, v Jihlavě vystudovala gymnázium a od té doby je její život s městem stále spojený.

Je rozvedená a vychovává své dvě děti (5 a 15let) ke zdravému sebevědomí a slušnosti, úctě k životu, k poznávání, respektu, soucitu a zodpovědnosti vůči okolnímu světu, a to včetně ochrany životního prostředí.

Za jeden z nejnepřijatelnějších životních postojů považuje lhostejnost.

Vzdělání

Sdružená uměnovědná studia na Ústavu hudební vědy – Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Bc.)

Učitelství estetické výchovy pro střední školy tamtéž (Mgr.)

Zaměstnání

Od roku 1997 dodnes pracovala v Muzeu Vysočiny Jihlava jako dokumentátorka, vedoucí pobočky v Třešti a v současné době se věnuje muzejní edukaci v pozici muzejního pedagoga. Připravuje pro muzeum vzdělávací programy, spolupracuje se školami, přednáší regionální historii, organizuje besedy k aktuálním tématům, aktivně se účastní či se podílí na organizaci konferencí a seminářů na téma muzejní (a galerijní) edukace.

Je členkou výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií České republiky.

Zájmy

historie, kulturní historie, umění

Přispívá do MUSICOLOGICA

(internetový časopis Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity založený v roce 2012. Jeho náplní jsou studie, recenze, fejetony, eseje a rozhovory týkající se kulturního dění se zaměřením na město Brno.)

ISSN 1805-370X

Kontakt

cermakova@muzeum.ji.cz
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.