Zelení a Piráti JihlavaVolební program Strana zelených

Doprava

 • Optimalizace linek MHD – optimalizace linek bez zbytečných přestupů, matky s kočárkem a děti do 12 let jízdné zdarma, trolejbusy na Vrchlického ulici 
 • Zpracovat efektivní systém parkování v Jihlavě – vypracování parkovacího systému včetně informačních tabulí, vymezit zóny pro parkování placené, rezidenční, zdarma, instalovat informační tabule o možnostech parkování ve městě, parkování na nevyužitých plochách místo drahých parkovacích domů, opravy chodníků

Kultura a cestovní ruch

 • Podpora místních kulturních aktivit – podpoříme amatérské organizace před profesionálními

Sport a volný čas

 • Dotace pro amatérské sportovce - spravedlivé nastavení finančních podmínek pro činnost všech sportovních klubů v Jihlavě, více peněz amatérským sportovcům, méně profesionálním
 • Sport pro každého - umožníme veřejnosti více využívat všech sportovišť v majetku města
 • Vybudování sportovního areálu pro neprofesionální sportovce – v Jihlavě chybí víceúčelový sportovní areál včetně malé haly pro halové sporty a areálu pro malou kopanou

Sociální oblast a školství

 • NE školním automatům na sladkosti – na ZŠ zrušit přeslazené nápoje a cukrovinky včetně prodeje kávy
 • Omezení výherních automatů – v rámci zákona maximálně omezit provoz výherních automatů

Podnikání

 • Zapojit podnikatele do života města – pravidelná setkání a účast na městských akcích
 • Vrátit malé živnostníky do centra města – např. úpravou nájemného
 • Volnější pravidla pro zábor veřejného prostranství na předzahrádky – přijatelná cena za pronájem předzahrádky = oživení centra města

Životní prostředí

 • Poplatky za komunální odpad – chceme, aby ten, kdo třídí odpad, platil výrazně méně než ten, kdo netřídí
 • Více peněz na úklid - čistota veřejných prostranství a parků
 • Prosazujeme vyhlášení referenda v zásadních otázkách života ve městě
 • Kronospan – opětovné zavedení pravidelných setkání s vedením firmy a zavedení trvalého monitoringu emisí

Hospodaření

 • Rozumné a vyvážené hospodaření
 • NE nadměrnému čerpání evropských dotací, které s sebou následně nesou velké provozní náklady – ty platí město
 • Úprava zadávacích podmínek pro výběrová řízení - nejlevnější nabídka není stoprocentně nejlepší nabídka, zvýšení limitu pro zadávání zakázek malého rozsahu
 • Významnější zapojení veřejnosti do průběhu zpracování zásadních strategických dokumentů, - projednávání těchto zásadních koncepcí nad rámec legislativy a v konsenzu politických stran.
 • Vytvoření strategického dokumentu, který ukotví jak vize, tak potřeby a problémy rozvoje města. Dokumentu, který bude mít územní dopad, který bude vnímat Jihlavu v mnohem širším měřítku, než je tomu doposud, dokument, který si uvědomí význam a funkce aglomerace navazující na samotnou Jihlavu a dokument, který v maximální množné míře bude reflektovat dotační politiku navazujících let.

Územní rozvoj a investice

 • Velké stavby, které mají významný vliv na kvalitu života, se souhlasem obyvatel - veřejné projednávání všech velkých investic s občany (např. nad 300 mil)
 •  Upřednostňování projektů, které budou sloužit většině obyvatel – NE velkým a drahým stavbám pro úzkou skupinu obyvatel
 •  Výběrová řízení od začátku až do konce na internetových stránkách města
 • Regenerace Masarykova náměstí – systém pěší i mobilní dopravy, parkování…
 • Zkapacitnění a obnova kanalizace a vodovodu – vyřešení problémů ze SVAK
 • Odkup areálu bývalé Modety – poslední rozvojová plocha pro ZOO.

Otevřený úřad

 • ON LINE diskuze s radními a zastupiteli – pravidelný chat s radními 
 • Veřejná projednávání – u projektů, které mají významný vliv na život ve městě, pořádat s občany ankety a besedy, jejichž výstupy budou pro radnici závazné
 • Více informací, méně reklamy - maximální využívání Novin jihlavské radnice pro objektivní informování občanů, názorová polarita
 • Otevřené platformy, které budou vznikat nad zásadními prvky strategie města a zapojovat veřejnost, neziskovou sféru zabývající se řešenými tématy, odborníky pro jednotlivá témata a podnikatelské subjekty, které jednotlivé prvky nakonec realizují např. platforma pro územní plán, pro strategický plán, pro řešení odpadové politiky, politiky společného řešení odpadních vod atd. (těžko bude město vytvářet fungující koncepce v jakémkoli oboru, pokud nepovede otevřenou diskuzi s plným spektrem lidí a subjektů žijících a podnikajících v území© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.