Zelení a Piráti JihlavaSpolečný program koalice Zelení a Piráti Jihlava.

1)     Chceme, aby ten, kdo třídí odpad, platil výrazně méně než ten, kdo netřídí.

Výrazné finanční zvýhodnění lidí, kteří třídí. 

2)     Prosazujeme vyhlášení referenda v zásadních otázkách života ve městě.

Byli jsme u zrodu historicky prvního referenda o odpadech a spalovně v Jihlavě. 

3)     Nedovolíme realizovat megalomanský projekt dvojího přemostění Sasovského údolí.

4)     Budeme prosazovat trvalý monitoring emisí u největších znečišťovatelů životního prostředí ve městě. 

5)      Vymezíme část rozpočtu Jihlavy pro realizaci občanských projektů a nápadů.

Každý občan Jihlavy bude mít možnost se zapojit do diskuzí, které identifikují klíčové oblasti potřebné řešit. Následně budou sami občané navrhovat a prezentovat projekty, které chtějí uskutečnit. Tyto budou uveřejněny na webu a občané se k nim budou moci vyjadřovat a hlasovat. Ty, které zvítězí dle daných pravidel, budou realizovány.

6)      Zavedeme elektronický informační systém podnětů od občanů

Chceme, aby občané Jihlavy mohli jednoduše klást otázky, řešit problémy, komunikovat se zastupiteli, navrhovat místní referenda a sbírat podpisy a podporu pro své podněty ke zkvalitnění života v Jihlavě.

7)      Prosadíme změny v MHD, které povedou k optimalizaci a zvýšení komfortu oproti stávajícímu stavu.

Optimalizace linek bez zbytečných přestupů, matky s kočárkem a děti do 12 let jízdné zdarma, trolejbusy na Vrchlického ulici.

8)       Vybudujeme funkční parkovací systém

Vypracování systému parkování včetně inerčních tabulí, parkování na nevyužitých plochách místo drahých parkovacích domů, opravy silnic bez zbytečných dopravních komplikací (nelogické opravy více silnic najednou), opravy chodníku.

9)       Zřídíme funkci policejního asistenta                                                                  

Uplatnění při kontrole cestujících v MHD a rizikových oblastech města.

10)     Chceme kvalitní stravování ve školních jídelnách

11)      V oblasti sportu a kultury upřednostníme podporu amatérských organizací před komerčními.

12)      Chceme řešit problémy sociálního bydlení.

Zasadíme se o usnadnění přístupu k bydlení znevýhodněním skupinám.

13)     Zpřístupníme veškerá data, která mohou občané získat prostřednictvím stošestky, bez toho, aby o ně žádali.

Vše, co je možné dle zákona zveřejnit, zveřejníme přehledně a bez překážek.

14)    Umožníme veřejnosti využívat všechna sportoviště v majetku města.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.