Zelení a Piráti JihlavaTransparentní účet

Pro potřeby volební kampaně jsme si založili transparentní účet:

2700074034/2010

Také máme transparentní účetnictví.

Veškeré příjmy a výdaje můžete sledovat na webu Pirátů:
http://www.pirati.cz/fo/komunal2014/jihlava/start


Pro dárce

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak pomáhat. Preferovaným způsobem darování je převod na transparentní účet.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.
Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem. 

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, včetně PSČ. 

Podnikatel musí uvést název firmy (živnostníci jméno a příjmení) a IČO.

Platební údaje naleznete zde.

Při hospodaření se držíme Pravidel pro hospodaření.

Volební příjmy a výdaje koalice Zelení a Piráti Jihlava.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.